Všeobecné informace:

Toto dílo je k dispozici v následující 1 podobě:

Audio kazety: OLO135, Volejníková Hana, 2004

Podrobnosti o titulu OLO135: