Všeobecné informace:

Toto dílo je k dispozici v následující 1 podobě:

Audio kazety: OLO58, Volejníková Hana, 2000

Podrobnosti o titulu OLO58: