Následující instrukce doporučujeme přečíst pečlivě, ještě před samotným používáním aplikace. Potřebné znalosti vám usnadní orientaci a přinesou jistě i radost z používání tohoto systému.

Podmínky používání aplikace

Oprávnění uživatelé

Veřejnou část aplikace může používat kdokoliv. Je volně přístupná na internetu bez nutnosti přihlášení. Plně k dispozici je tak katalog, vyhledávání v něm, zobrazování detailů o jednotlivých titulech a dokonce i možnost poslechu krátké ukázky, či některých veřejně přístupných titulů.

Pro právoplatné klienty Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana jsou k dispozici další funkce, jako objednávání titulů k zápůjčkám na fyzických médiích a online poslech a stahování digitalizovaných titulů. Pokud jste klientem KTN a nemáte dosud přístup k aplikaci, registrujte se (viz Registrace nového uživatele) a přístup vám bude přidělen. Pokud klientem dosud nejste musíte se nejprve přihlásit vyplněním čtenářské přihlášky (k dispozici na http://www.ktn.cz/pub). Nárok stát se klientem KTN mají nevidomí a těžce zrakově postižení – přihláška musí být buď potvrzena očním lékařem nebo doložena kopií průkazu ZTP/P.

Technické požadavky

S aplikací se pracuje pomocí internetového prohlížeče. Aplikace podporuje moderní standardy pro zpřístupnění a je průběžně vylepšována tak, jak se tyto standardy vyvíjí a přichází do praxe. Aby mohl uživatel všech možností plně využít, je potřeba aby na jeho počítači byl nainstalován dostatečně aktuální software. To znamená aktuální verze internetového prohlížeče a v případě potřeby zpřístupnění také aktuální verze odečítače obrazovky či zvětšovací lupy. Se starším programovým vybavením bude aplikace stále funkční, nicméně zpřístupnění může být na nižší úrovni.

Konkrétně je vyžadován prohlížeč s podporou JavaScriptu a standardu HTML 5. Podpora JavaScriptu musí být zapnutá, což bývá standardně výchozí nastavení, takže pokud uživatel JavaScript záměrně nevypnul, není potřeba nic nastavovat. V případě chybějící podpory HTML 5 (starší prohlížeče) je pro možnost přehrávání médií nutné do prohlížeče nainstalovat Flash plugin. Ten býval u starších prohlížečů také standardní součástí instalace, takže opět by mělo vše fungovat bez nutnosti zásahu.

Není vyžadován žádný konkrétní prohlížeč. Měla by vyhovovat většina moderních prohlížečů, jako například:

 • Microsoft Internet Explorer od verze 9.0 (s odečítači JAWS 12.0 a novější nebo NVDA),
 • Mozilla Firefox od verze 3.0 (s odečítači Orca nebo NVDA),
 • Safari (s odečítačem VoiceOver), včetně mobilní verze,
 • Google Chrome,
 • Opera,
 • Android Browser,
 • a další ...

Registrace a přihlašování

Registrace nového uživatele

Platní klienti KTN (viz Oprávnění uživatelé) se mohou do aplikace registrovat. Tím bude vytvořen uživatelský účet, který umožní přihlášení do aplikace a přístup k některým chráněným funkcím.

Pro provedení registrace aktivujte položku „Registrovat nového uživatele“ ve vyskakovací nabídce Přihlášení a registrace vedle tlačítka Přihlásit v horní liště aplikace. Druhou možností je odkaz „Registrovat nového uživatele” pod přihlašovacím formulářem, který zobrazíte kliknutím na tlačítko Přihlásit v horní liště.

V následně zobrazeném registračním formuláři vyplníte nejprve svou e-mailovou adresu, jméno a příjmení. Do políčka „číslo klienta“ vyplníte číslo čtenáře KTN, které vám bylo již dříve knihovnou přiděleno. Nakonec si zvolíte heslo, zadáte jej dvakrát za sebou, a formulář odešlete. Dostatečně bezpečné heslo by mělo obsahovat kombinaci malých a velkých písmen a také nějaké číslo.

Po odeslání registračního formuláře se váš požadavek na serveru uloží a systém zašle e-mail na vámi uvedenou adresu. Je třeba, aby byl email platný a abyste jej mohli na vašem počítači číst, protože v emailu, který od registračního systému obdržíte bude odkaz obsahující speciální aktivační kód. Tento odkaz musíte následovat (kliknutím, stiskem Enter apod.), aby váš internetový prohlížeč načetl uvedenou internetovou adresu. Teprve potom může váš registrační proces pokračovat. Dokud email s tímto aktivačním kódem neobdržíte a nenačtete v něm uvedený odkaz, nebude vám účet povolen i kdybyste splnili další podmínky registrace (viz dále).

Pozor, v některých případech se může objevit chybová stránka. Zřejmě došlo k tomu, že prohlížeč nepoužil správně celý odkaz. V tom případě je lepší celý odkaz v e-mailu označit a přenést do políčka pro zadávání adresy ve vašem internetovém prohlížeči ručně.

Prohlášení čtenáře

Podmínkou pro udělení přístupu k chráněným částem aplikace je podepsané prohlášení čtenáře digitální internetové knihovny. To musíte opatřit buď úředně ověřeným podpisem nebo elektronickým podpisem s oficiálním certifikátem certifikační autority.

Dokument ke stažení:

Prohlášení si stáhněte k sobě do počítače.

Pokud chcete prohlášení podepsat klasicky, dokument si vytiskněte a pro ověření podpisu navštivte notáře, obecní úřad, nebo nejbližší pobočku CzechPoint. Podepsané prohlášení zašlete klasickou poštou na adresu KTN.

Pokud vlastníte digitální kvalifikovaný certifikát vydaný některou z certifikačních autorit v České republice, můžete stažený PDF dokument podepsat elektronicky a ušetřit tak čas na úřadech. Pro podpis PDF dokumentu můžete použít například aplikaci Portable Signer. Takto podepsaný dokument zašlete na adresu biblio@ktn.cz jako přílohu emailu.

Až příslušní pracovníci vaše podepsané prohlášení obdrží a ověří váš podpis, povolí vám plný trvalý přístup do celého systému.

Přihlášení do aplikace

Zatímco registrovat se musíte pouze jednou, přihlásit se musíte pokaždé, když budete chtít služby digitální internetové knihovny využívat. Pro přihlášení potřebujete znát svou emailovou adresu, kterou jste zadali do registračního formuláře, a heslo.

Pro přihlášení následujte odkaz „Přihlásit“, který najdete v právé části horní lišty aplikace. Na mobilních zařízeních s užší obrazovkou může být toto tlačítko pro úsporu místa skryto. V tom případě najdete v horní liště hned vedle ikonky s lidskou hlavou tlačítko vyskakovací nabídky Přihlášení a registrace a v ní položku „Přihlásit”. Její aktivací se též zobrazí přihlašovací formulář.

Do zobrazeného přihlašovacího formuláře zadejte do políčka “Vaše e-mailová adresa“ svou e-mailovou adresu a do políčka „Heslo“ své heslo. Formulář odešlete tlačítkem „Přihlásit” níže.

Po přihlášení se v horní liště aplikace zobrazí vaše e-mailová adresa. Tím je indikováno, že jste do aplikace přihlášeni a aplikace vám díky tomu také umožní přístup k chráněným službám, jako například poslech MP3 nahrávek nebo jejich stahování, pokud jste splnili příslušné podmínky (viz Prohlášení čtenáře). Více o indikaci přihlášeného uživatele a dalších možnostech se dozvíte v kapitole Indikátor přihlášeného uživatele.

Zapomenuté heslo

Stane-li se Vám, že zapomenete své heslo, můžete využít funkci pro jeho bezpečné obnovení.

Po aktivaci tlačítka Přihlásit v horní liště aplikace najdete pod přihlašovacím formulářem také odkaz „Obnovit zapomenuté heslo”. Alternativně můžete také využít stejnojmennou položku vyskakovací nabídky Přihlášení a registrace vedle zmíneného tlačítka Přihlásit.

Pokud tento odkaz následujete, bude zobrazen formulář pro přenastavení zapomenutého hesla. Zde do políčka zadáte e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci. Po jejím odeslání Vám systém na tuto e-mailovou adresu zašle zprávu obsahující odkaz, který Vám umožní nastavit nové heslo. V této zprávě je uveden odkaz obsahující bezpečnostní kód, který musíte následovat (kliknutím, stiskem Enter apod.), aby váš internetový prohlížeč načetl uvedenou internetovou adresu. Poté budete vyzvání k zadání nového hesla. Pro vyloučení překlepů heslo vyplňte stejně do obou políček a odešlete. Následně se již můžete přihlásit pomocí nového hesla.

Aktivaci odkazu zaslaného e-mailem je z bezpečnostních důvodů nutné provést do 15-ti minut od odeslání požadavku. Pokud z nějakého důvodu tuto lhůtu propásnete, je nutné začít celý postup od začátku.

Profil uživatele

Na stránku svého uživatelského profilu se můžete dostat pomocí položky „Můj uživatelský profil” ve vyskakovací nabídce indikátoru přihlášeného uživatele v horní liště aplikace.

Stránka uživatelského profilu obsahuje formulář zobrazující informace vztahující se k danému uživatelskému účtu jako například číslo klienta (čtenářské číslo KTN), e-mailová adresa nebo datum registrace a poslední změny hesla. Na stránce uživstelského profilu se dále nachází tlačítka umožňující změnit e-mailovou adresu k přihlášení do aplikace a heslo (viz dálší kapitola).

Pod formulářem dále naleznete v samostatných kartách seznam záložek, stav košíku a seznam předchozích objednávek.

Změna hesla

Pokud jste v aplikaci přihlášeni, můžete formulář pro změnu hesla otevřít aktivací položky „Změnit heslo” ve vyskakovací nabídce indikátoru přihlášeného uživatele v horní liště aplikace.

V zobrazeném formuláři zadáte nejprve heslo současné a potom také opakovaně heslo nové. Pokud bude systém spokojen s novým heslem, informuje vás, že heslo bylo změněno. Dbejte na to, aby heslo bylo dostatečně bezpečné. Mělo by obsahovat kombinaci malých a velkých písmen a také nějaké číslo.

Další způsob, jak se dostat do formuláře pro změnu hesla tlačítkem „Změnit heslo“ na stránce uživatelského profilu.

Odhlášení

Přihlášení vyprší automaticky po určité době kdy aplikace není používána. pokud ale od počítače odcházíte, měli byste se vždy odhlásit, aby neoprávněná osoba nemohla využívat chráněných funkcí aplikace pod vaším jménem (za což můžete nést právní odpovědnost vy).

Odhlášení se provede aktivací položky „Odhlásit” ve vyskakovací nabídce indikátoru přihlášeného uživatele v horní liště aplikace.

Registrace do e-mailové konference

Po registraci do systému Biblio se můžete také přihlásit do e-mailové konference Biblio, kde budou zodpovězeny vaše technické dotazy a kde se můžete s ostatními uživateli podělit o váš názor na systém, či něco napsat o knížce, kterou jste četli.

Registraci do této konference můžete provést následovně:

 • Otevřete formulář na adrese http://biblio.ktn.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/biblio
 • Do formuláře vyplňte svou e-mailovou adresu, jméno a případně heslo.
 • Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde zpráva, kterou je nutné potvrdit kvůli ověření. Tím je vaše registrace dokončena.

Pozor!!: Pokud budete odpovídat na zprávu v konferenci, použijte prosím ve Vašem e-mailovém programu funkci „Odpovědět všem”. Pokud použijete prosté „Odpovědět”, zašlete zprávu pouze uživateli, na jehož zprávu reagujete. Tento způsob je výhodný tehdy, pokud s daným uživatelem chcete komunikovat mimo konferenci.

Pokud se z nějakého důvodu budete chtít z konference Biblio odhlásit, můžete použít výše zmíněný odkaz, kde naleznete políčko „Odhlaš”, nebo „Edituj parametry”. Zde zadáte svoji e-mailovou adresu, pod kterou jste se přihlásili. Opět Vám přijde e-mail, který bude třeba potvrdit.

Práce s katalogem

V katalogu můžete vyhledávat podle klíčových slov, omezit prohlížení podle typu formátu (filtrovat), prohlížet jednotlivé kategorie a podkategorie, zvolit řazení výpisu atd. Ovládací prvky pro filtrování, řazení a vyhledávání se nacházejí ve stránce katalogu těsně nad výpisem titulů. Podrobnosti naleznete v následujících kapitolách.

Vyhledávání umožňuje nalézt tituly v katalogu podle klíčových slov. Zadaná slova se vyhledávají v názvu a podnázvu titulu, anotaci, jménech autorů a jménech načitatelů. Tlačítko „Hledat” pro zobrazení vyhladávacího políčka naleznete v liště ovládacích prvků katalogu nad výpisem titulů hned za tlačítky pro listování seznamem titulů („Předchozí”/„Další”). Stiskem tohoto tlačítka budete přesunuti do vyhladávacího políčka, kam můžete rovnou zapisovat hledaný výraz. Pro zjednodušení aplikace obsahuje také samostatný panel „Vyhledávání v katalogu”. V tomto panelu naleznete vstupní políčko, kam můžete přímo zadat hledaný výraz a po jeho odeslání bude automaticky nastartováno vyhledávání v katalogu, stejně jako byste použili dříve popsané tlačítko „Hledat”. Více o panelech viz kapitola Panely.

Vyhledávání se provádí jednoduše tak, že do vyhledávacího políčka napíšete nějaké slovo či slova a následně stisknete Enter nebo tlačítko „Hledat” vedle vstupního políčka. Tím získáte výpis katalogu omezený pouze na tituly obsahující hledaná slova. Pokud zadáte slov více, budou vybrány pouze tituly obsahující všechna tato slova.

Příklad: Do políčka napíšete „Karel May“, přesunete se na tlačítko „Hledat“ a stisknete Enter. Systém vyhledá všechny tituly, které ve jméně autora, názvu, podnázvu či anotaci obsahují slovo „Karel“ a zároveň slovo „May“ a zobrazí tabulku s těmito tituly.

Důležité: Vyhledávací výraz zůstává platný i pro následující práci s katalogem až do doby, kdy vyhledávání zrušíte pomocí tlačítka „Zrušit“ za vyhledávacím políčkem. Díky tomu můžete vyhledávání postupně kombinovat s různými filtry a kategoriemi, jejichž použití je popsáno dále. To, že je vyhledávání aktivní je mimo jiné indikováno i odezvou katalogu, takže zpráva nad výpisem titulů oznamuje např. „Nalezeno 5 titulů odpovídajících hledanému výrazu”. Pokud výpis neobsahuje to, co byste očekávali, zkontrolujte, zda jste nezapomněli zapnuté vyhledávání nebo nějaký filtr (viz dále).

Omezení prohlížení či vyhledávání v katalogu podle typu formátu vám umožňuje zúžit výběr například na tituly pouze ve formátu MP3. Jednoduše najdete výběrové políčko označené „Formát” nad výpisem titulů a vyberete jeden z dostupných formátů. Po potvrzení tlačítkem „Změnit filtry” katalog zobrazí pouze tituly odpovídající tomuto zvolenému filtru.

Pozor: Filtr, podobně jako vyhledávací výraz, zůstává zapnutý trvale až dokud jej nezrušíte výběrem položky „Bez omezení“. To, že je filtr aktivní je mimo jiné indikováno i odezvou katalogu, takže zpráva nad výpisem titulů oznamuje např. „Nalezeno 5 titulů typu MP3”. Pokud výpis neobsahuje to, co byste očekávali, zkontrolujte, zda jste nezapomněli zapnutý filtr nebo vyhledávání.

Podobně můžete omezit prohlížení katalogu pomocí výběru kategorií. Kategorií může být třeba román, hudebniny, dobrodružný román, apod. Kategorie můžete procházet skrze hlavní nabídku.

Kategorie jsou uspořádány hierarchicky. Kořenová položka Katalo zobrazuje tituly všech kategorií. Jejími podpoložkami jsou kategorie nejvyšší úrovně, které mohou mít další podpoložky s jemnějším dělením. Při kliknutí na položku v seznamu kategorií se výpis titulů automaticky vyfiltruje tak, aby obsahoval pouze tituly patřící do zvolené kategorie, nebo některé z jejích podkategorií.

Značky umožňují univerzální třídění titulů v katalogu podle vlastních značek každého uživatele. Uživatel si nejprve definuje značky podle vlastního uvážení a každou značku může přiřadit libovolnému počtu titulů. Katalog potom může procházet podle těchto značek, takže se snadno dostane k dříve označeným titulům.

Význam značek může být libovolný podle potřeb daného uživatele. Lze si označovat tituly podle oblíbenosti („Dobré”, „Špatné”), historie („Přečtené”, „Plánuji přečíst”) či libovolných jiných kritérií („K maturitě”, „Doporučuje Jirka”, apod.).

Pro veškerou práci se značkami je nutné, aby byl uživatel přihlášen. Definici značek je nejprve potřeba provést v náhledu Moje značky. Takto definované značky lze potom přiřazovat titulům. V náhledu každého titulu katalogu je sekce „Přiřazené značky”. Zde lze značky přidávat a ubírat. Jeden titul může mít více značek a každou značku lze přiřadit libovolnému množství titulů. V náhledu Označené potom nalezneme všechny své označené tituly (jimž byla přiřazena nějaká značka). V hlavní nabídce má tento náhled podpoložky pro jednotlivé značky, skrze které lze seznam titulů dále filtrovat podle konkrétních značek. Filtrování podle značek lze kombinovat s filtrováním podle formátů, řazením a vyhledáváním, stejně jako jinde v katalogu.

Využít můžete také řazení podle autora, názvu nebo data vložení titulu do katalogu. Při řazení podle autora a názvu lze řadit nejprve podle autora a teprve tituly stejného autora řadit podle názvu, nebo naopak nejprve podle názvu a potom tituly stejného názvu podle autora. Výběrové políčko označené „Řazení” naleznete opět nad výpisem titulů a potvrdíte tlačítkem „Změnit filtry”. Zvolené řazení bude používáno, dokud jej opět nezměníte.

Aplikace umožňuje odebírat poslední novinky v katalogu pomocí RSS kanálu. RSS čtečka je velmi rozšířená v různých webových prohlížečích nebo poštovních programech. Existují i RSS čtečky jako samostatné programy. Ty jednoduše sledují, jestli na stránce nebyla zveřejněna nějaká novinka, v našem případě nové tituly v katalogu. Pokud ano, přehledný seznam nových titulů bude zobrazen a vy můžete jednoduše kliknout na název titulu. Automaticky se zobrazí stránka s detaily o tomto titulu. Adresa kanálu, kterou musíte zadat do své čtečky, je uvedena na každé stránce v části označené „Nové tituly v katalogu”. Zde je odkaz „RSS kanál“.

Na každé stránce je také v části „Poslední aktualizace dat“ uvedeno datum a čas poslední aktualizace katalogu. Díky tomu máte stále přehled o aktuálnosti dat, se kterými pracujete.

Objednávkový systém

Kromě možnosti přímého poslechu a stahování digitalizovaných titulů on-line, obsahuje systém Biblio také objednávkový systém, sloužící pro objednání titulů na fyzických nosičích. Objednání probíhá podobně jako nákupy na internetu tak, že vybrané položky nejprve vložíte do košíku a ve chvíli, kdy jste s výběrem spokojeni provedete odeslání objednávky.

Košík

Každý zobrazený titul je možno vložit do košíku pro jeho zapůjčení nebo zakoupení. Vkládání do košíku se dělá jednoduše tak, že si zobrazíte detailní informace o titulu a najdete tlačítko pro vložení do košíku. Po jeho stisku vás systém informuje, že titul byl vložen do košíku. Nezapomeňte, že vložení do košíku neznamená jeho objednání. To můžete udělat později, nebo naopak, můžete titul z košíku opět odebrat.

Aktuální stav košíku je vždy zobrazen v horní liště aplikace v samostatném ovládacím prvku, odkud lze také s košíkem dále pracovat. Více viz Indikátor košíku.

Moje objednávky

V hlavní nabídce aplikace najdete pod položkou Moje záznamy / Moje objednávky seznam všech objednávek, které jste dosud provedli.

U každé objednávky je v tabulce vidět číslo objednávky, datum a čas, stav a další údaje. Položky objednávky lze zobrazit přechodem na stránku detailu objednávky kliknutím na číslo objednávky v tabulce.

Orientace v aplikaci

Tato kapitola obsahuje obecné informace o rozložení okna aplikace, navigaci mezi jednotlivými částmi a rady pro efektivní používání uživatelského rozhraní. Důležitá může být zejména pro uživatele odečítačů obrazovky, protože objasňuje jak je aplikace poskládána a jak se v ní pohybovat.

Základní rozložení okna aplikace

Okno aplikace se skládá z několika částí, které jsou přítomné vždy a hlavního obsahu, který se mění podle toho s kterou funkcí aplikace uživatel právě pracuje. Hlavní obsah je vždy uvozen nadpisem první úrovně. Uživatelé odečítačů se tedy na hlavní obsah mohou vždy přesunout pomocí zkratky pro nadpis první úrovně. Jiný nadpis první úrovně na stránce není. Pro větší pohodlí uživatelů je kurzor odečítače obrazovky po načtení každé stránky aplikace automaticky přesunut na začátek hlavního obsahu. To je tedy také výchozí bod, ze kterého se pohybem vpřed dostanete na obsah aktuální stránky, nebo pohybem vzad na ovládací prvky aplikace, jako jsou nabídky nebo horní lišta.

Kromě nadpisů je pro označení oblastí stránky použito také tzv. ARIA landmarks, takže s modernějším odečítačem bude pohodlnější namísto nadpisů využít příslušnou navigační možnost pro landmarks.

Horní lišta

Horní lištou je myšlen úzký pruh na horním okraji okna prohlížeče, který obsahuje v levé části název aplikace a v pravé části některé důležité ovládací prvky, které musí být dostupné odevšad.

Podoba horní lišty se liší pro přihlášeného a nepřihlášeného uživatele V pořadí, jak jsou za sebou tyto ovládací prvky umístěny jsou to:

Uživatelé odečítačů obrazovky se do horní lišty dostanou nejsnáze skokem na začátek stránky. Následným pohybem pomocí tabelátoru lze procházet jednotlivé prvky lišty. Protože všechny ovládací prvky v liště jsou tlačítka, lze namísto tabelátoru použít také klávesovou zkratku pro pohyb po tlačítkách (typicky „b”).

Pro rychlý přesun na první položku lišty (tlačítko přihlášení) ze kteréhokoliv místa aplikace lze použít také zkratku Ctrl-Shift-šipka nahoru, ale tato zkratka nefunguje na všech systémech kvůli konfliktům s jinými funkcemi prohlížečů. Ověřena je její funkčnost ve Firefoxu s odečítačem Orca a v některých případech také v Safari na Mac OS X s odečítačem VoiceOver. Pokud ve Vašem případě zkratka funguje, může být rychlejší alternativou pro přístup do horní lišty.

Následující kapitoly popisují jednotlivé prvky horní lišty.

Ovládání přihlášení

Pokud do aplikace nejste již přihlášení bude v pravé části horní lišty aplikace vedle ikonky s lidskou hlavou zobrazeno tlačítko „Přihlásit”. Pro uživatele mobilních zařízení s menší obrazovkou může být toto tlačítko pro úsporu místa na obrazovce skryto. V obou případech ale následuje malé tlačítko s ikonkou vyskakovací nabídky (trojúhelníková šipka směřující dolů). Uživatelům odečítačů obrazovek toto tlačítko ohlásí přítomnost vyskakovací nabídky „Přihlášení a registrace”. Stiskem tlačítka lze tuto nabídku vyvolat a v ní nalézt položky „Přihlásit”, „[#registrace Registrovat nového uživatele” a „Obnovit zapomenuté heslo”.

Indikátor přihlášeného uživatele

Po úspěšném přihlášení je v pravé části horní lišty aplikace vedle ikonky s lidskou hlavou zobrazena e-mailová adresa uživatele v podobě tlačítka s vysakovací nabídkou. Uživatelé mobilních zařízení s menší obrazovkou zde mohou vidět pouze malé tlačítko s ikonkou vyskakovací nabídky (trojúhelníková šipka směřující dolů), protože celá e-mailová adresa se na obrazovku nevejde. Uživatelům odečítačů obrazovek toto tlačítko ohlásí přítomnost vyskakovací nabídky „Akce uživatele”. Stiskem tlačítka lze tuto nabídku vyvolat.

Nabídka obsahuje na prvním místě položku „Můj uživatelský profil” (viz profil uživatele), kde je zobrazena také e-mailová adresa přihlášeného uživatele. Uživatelé mobilních zařízení si tak mohou aktivní přihlášení ověřit zde, protože v horní liště vidět není. Další položky umožňují změnu hesla a odhlášení.

Indikátor košíku

Po úspěšném přihlášení je v pravé části horní lišty aplikace vedle ikonky nákupního košíku zobrazeno tlačítko pro vyvolání vyskakovací nabídky (vyskakovací nabídka je indikována trojúhelníkovou šipkou směřující dolů). Uživatelům odečítačů obrazovek toto tlačítko ohlásí přítomnost vyskakovací nabídky „Akce košíku”. Tlačítko zobrazuje také číslo, které indikuje počet položek aktuálně vložených v košíku. Pokud je košík prázdný, bude zde zobrazena nula. Uživatelům odečítačů obrazovek je pro lepší orientaci hlášena srozumitelnější hláška typu „Váš košík obsahuje 0 položek”, případně „Váš košík obsahuje 2 položky” apod. Stejný text je vidícím uživatelům zobrazen ve formě tooltipu při najetí myší na číslo.

Více o funkci košíku v aplikaci se dozvíte v kapitole Košík.

Vyskakovací nabídka „Akce košíku” obsahuje následující položky:

 • Zobrazit obsah košíku
 • Objednat
 • Vyprázdnit košík
 • Moje objednávky

První tři položky jsou však neaktivní, pokud je košík prázdný. V tom případě nedávají smysl.

Přepínání jazyka

Úplně vpravo na horní liště aplikace nalezneme ovládací prvek přepínání jazyka. Ten umožňuje přepínání mezi dvěma aktuálně podporovanými jazyky uživatelského rozhraní aplikace – češtinou a angličtinou. Prvek je opět realizován jako tlačítko s vyskakovací nabídkou. Aktuální jazyk je indikován nápisem na tlačítku a aktivací tlačítka lze zobrazit nabídku, ze které lze jazyk přepnout na jiný.

Hlavní nabídka

Pro snadný přístup k různým funkcím obsahuje aplikace hierarchickou nabídku (menu), která je dostupná na každé stránce. Do nabídky uživatel může skočit jednoduše pomocí klávesové zkratky Ctrl-Shift-m. Při použití odečítače JAWS je před klávesovou zkratkou třeba stisknout tzv. propouštěcí zkratku: JAWS klávesa (obykle Insert nebo CapsLock) + 3. Alternativně se do nabídky lze dostat odskokem na začátek stránky a tabulátorem.

Jakmile se kurzorem do nabídky dostanete, můžete se po jejích položkách jednoduše pohybovat šipkami. Nabídka je dvouúrovňová. První úroveň tvoří vodorovné záložky sloužící k přepínání mezi hlavními sekcemi aplikace (přístup k vlastnímu katalogu, přístup k záznamům přihlášeného uživatele a nápověda). Šipkami vpravo a vlevo se po záložkách pohybujete a Enterem potvrdíte přepnutí. Z každé záložky na hlavní úrovni nabídky se můžete šipkou dolů dostat do stromové nabídky dané sekce. Stromová nabídka obsahuje hierarchicky uspořádané položky umožňující přístup k jednotlivým konkrétním funkcím dané sekce. Například pod položkou katalogu naleznete hierarchii kategorií (viz Procházení kategorií) apod. Hierarchie je realizována formou rozbalovacího stromu. Díky tomu je nabídka ve výchozím stavu krátká a přehledná, ale pokud potřebujete, můžete jednotlivé části hierarchie rozbalit a zobrazit tak např. podrobnější dělení kategorií ve zvolené oblasti. Rozbalení, nebo naopak sbalení části nabídky provedete pomocí šipek vpravo (rozbalit) a vlevo (sbalit). Po rozbalení se po položkách opět pohybujete šipkami nahoru a dolů. Potvrzením aktuální položky klávesou Enter se dostanete do příslušné části aplikace.

Kompletní přehled funkce kláves v nabídce:

 • šipka dolů - Přejdi na následující viditelnou položku.
 • šipka nahoru - Přejdi na předchozí viditelnou položku.
 • šipka vpravo - Pokud má aktuální položka podpoložky, rozbal je. Pokud jsou podpoložky již rozbalené, skoč na první podpoložku.
 • šipka vlevo - Pokud má aktuální položka podpoložky, zabal je (skryj). Pokud jsou podpoložky již sbalené, skoč na nadřazenou položku v hierarchii.
 • Shift + šipka dolů - Přejdi na následující položku na stejné úrovni (nezanořuj se do podpoložek i když jsou rozbalené).
 • Shift + šipka nahoru - Přejdi na předchozí viditelnou položku na stejné úrovni (nezanořuj se do podpoložek i když jsou rozbalené).
 • Enter - Potvrdit přepnutí do odpovídající části aplikace.
 • Escape - Vyskočit z nabídky na hlavní obsah stránky.

Poznámka: V odečítači VoiceOver funguje popsané ovládání klávesami správně pouze pokud je vypnut režim rychlé navigace. Rychlá navigace se zapíná a vypíná současným stiskem šipky vpravo a šipky vlevo.

Pokud váš systém podporuje zpřístupnění pomocí standardů ARIA, bude vám automaticky pozici v nabídce a ovládání oznamovat. Naopak, pokud používáte zastaralejší technologie, nemusí vám procházení a rozbalování nabídek fungovat správně. Potom můžete nabídky procházet pomocí tabulátoru. Pokud se potřebujete dostat do sbalených oblastí (hierarchie kategorií), použijte tlačítko „Rozbalit/sbalit kompletní hierarchii menu“ a zpřístupní se vám kompletně všechny položky. Jejich procházení tabulátorem bude vzhledem k rozsahu nabídek méně pohodlné, ale aplikace zůstává stále použitelnou. Tlačítko naleznete v tabulačním pořadí na samém konci nabídky.

Panely

Aplikace obsahuje několik oken s doplňujícími informacemi, které jsou permanentně viditelné na každé stránce v podobě tzv. panelů. Na stolním počítači se panely zobrazují obvykle vpravo vedle hlavního obsahu stránky. Na mobilních zařízeních s menší šířkou obrazovky se panely pro úsporu místa přesunou dolů pod hlavní obsah stránky.

Aplikace Biblio obsahuje tyto panely:

 • Vyhledávání v katalogu (zjednodušený vstup do vyhledávání),
 • Nové tituly v katalogu (RSS kanál),
 • Poslední aktualizace dat.

Panely jsou umístěny v pořadí procházení (pro uživatele odečítačů) hned za hlavním obsahem stránky a jsou uvozeny nadpisy třetí úrovně. Přesunem na konec stránky a zpětným pohybem po nadpisech třetí úrovně se můžete poměrně rychle dostat k vybranému panelu.

Panely jsou také označeny pomocí ARIA landmarks jako tzv. „komplementární obsah”. I toho lze v některých odečítačích využít pro snažší navigaci nebo orientaci.

Navigace pomocí objektů

Navigace pomocí objektů (nadpisy, tabulky, tlačítka apod.) je funkce podporovaná většinou moderních odečítačů obrazovek. I v aplikaci Biblio je tato funkce užitečná. Níže si popíšeme typické příklady využití jednotlivých typů objektů v aplikaci. Jejich znalost může pohyb v aplikaci výrazně usnadnit.

Nadpisy

Nadpis první úrovně je vyhrazen pro hlavní obsah stránky (právě zobrazená část katalogu, apod.). Nadpis druhé úrovně je použit pro jednotlivé dostupné podoby díla v náhledu položky katalogu (audio kazety, MP3, ...). Nadpisy třetí úrovně jsou použity pro panely.

Tabulky

Častým a důležitým typem objektu v digitální internetové knihovně jsou tabulky. Formou tabulek jsou zobrazovány všechy výpisy jako např. výpis titulů katalogu, rejstřík autorů. Kromě možnosti snadného přechodu do tabulky uživatelé odečítačů s výhodou využijí i pohyb v tabulce pomocí tabulkové navigace.

Tlačítka

Ve výpisu katalogu jsou tlačítka v liště ovládání výpisu (předchozí/další stránka, vyhledávání apod.). V náhledu jedné položky potom nalezneme tlačítka pro přidání značky, přidání do košíku, tlačítka přehrávače a tlačítko pro návrat do výpisu.

Výběrový seznam Výběrový seznam, nebo jinak nazývaný také kombinovaný seznam se

používá například pro ovládání filtrování ve výpisu katalogu.

Přehrávání MP3

Pro přehrávání zvukových titulů byl do aplikace Biblio integrován multimediální přehrávač. Pokud používáte podporovaný internetový prohlížeč (viz Technické požadavky) nepotřebujete žádný další hardware ani software (samozřejmě potřebujete funkční zvukový systém na vašem počítači a sluchátka nebo reproduktory). Přehrávání můžete spustit přímo z příslušné stránky katalogu.

Pokud preferujete přehrávání pomocí vlastního přehrávače můžete si zvukové tituly ve formátu MP3 stáhnout k sobě do počítače.

Ovládání přehrávače

Integrovaný přehrávač umožňuje zvukové tituly přehrávat online. Nachází se ve stránce hned pod informacemi o titulu u titulů ve formátu MP3. Nejsnáze se na přehrávač po načtení stránky dostanete klávesovou zkratkou odečítače pro skok na tlačítko — tím se dostanete rovnou na tlačítko umožňující spuštění přehrávání.

Přehrávač se skládá z následujících částí:

 • výber stopy,
 • ovládací tlačítka přehrávání (přehrát/zastavit, přetočit vpřed/vzad),
 • ovládání hlasitosti,
 • zobrazení pozice ve stopě.

Většina titulů je rozdělena do několika stop. Aktuální stopa je v přehrávači zobrazena v liště výběru stopy v horní části. Lišta funguje jako rozbalovací seznam, takže po její aktivaci je možné vybrat jinou stopu ze seznamu a tu aktivovat, čímž dojde k nahrání zvolené stopy do přehrávače. Pokud změnu stopy provedeme v průběhu přehrávání, bude nově zvolená stopa rovnou přehrána. Pokud je v době výběru přehrávač pozastaven, nebude přehrávání započato dokud uživatel přehrávání nespustí.

Za výběrem stopy následují ovládací tlačítka přehrávání. Tlačítko „Přehrát/Zastavit” umožňuje spustit a následně opět zastavit přehrávání. Po zastavení je možno přehrávání opět spustit od místa, kde bylo naposledy zastaveno.

Tlačítka „Přetočit zpět” a „Přetočit vpřed” umožňují posunutí v aktuální stopě vpřed a vzad. Opakovaným stiskem se posuneme o větší úsek. Tlačítka opět fungují jak během přehrávání, tak ve chvíli, kdy je přehrávání pozastaveno. Přetáčení funguje napříč stopami. Pokud přetočíte vpřed blízko před koncem stopy, takže nově přetočená pozice již náleží do stopy následující, bude stopa automaticky přepnuta. Stejně tak přetáčením vzad dojde k přepnutí na předchozí stopu, pokud je to potřeba.

Následují tlačítka pro ovládání hlasitosti. Prvním se hlasitost sníží, druhým zvýší.

Dále přehrávač obsahuje lištu zobrazující pozici přehrávání v rámci aktuální stopy. Pod grafickým zobrazením jsou dva číslené údaje přístupné i pomocí odečítače obrazovky. První z nich zobrazuje přehraný čas od začátku stopy, druhý zobrazuje zbývající čas do konce stopy. Kliknutím na druhý údaj (nebo aktivací příslušnou klávesovou zkratkou odečítače) jej lze přepnout do režimu zobrazení celkového času stopy.

Pro pohdlnější ovládání přehrávače jsou nejdůležitější funkce dostupné také pomocí klávesových zkratek. Ty fungují pouze pokud je kurzor umístěn na tlačítku „Přehrát/Zastavit“ a mají stejnou funkci jako příslušná tlačítka popsaná výše. Definovány jsou následující zkratky:

 • Mezerník nebo Enter: přehrát/zastavit
 • Šipka vpravo, Šipka vlevo: přetočit vpřed/vzad
 • Šipka nahoru, Šipka dolů: předchozí/následující stopa
 • Shift + Šipka nahoru, Shift + Šipka dolů: zvýšení/snížení hlastosti

Důležité: Klávesové zkratky se šipkami nemusí fungovat s některými odečítači, protože tyto klávesy přiřazují svým vlastním funkcím. V tom případě můžete namísto samostatné šipky stisknout kombinaci Ctrl + Shift + šipka. Další možností je použití příslušných tlačítek popsaných výše.

Ukládání poslední pozice

Integrovaný přehrávač automaticky ukládá pozici přehrávání. Při příští navštěvě stránky titulu, který byl někdy v minulosti přehrán, bude přehrávač přednastaven přesně do místa, kde přehrávání naposled skončilo. Uživatel tedy může přejít na jinou stránku nebo se z aplikace odhlásit či prostě zavřít svůj prohlížeč a poté se snadno vrátí k rozečtenému titulu tam, kde přestal. Stiskem tlačítka „Přehrát” přehrávání začne od uložené pozice.

Pozice se ukládá pro jednotlivé tituly nezávisle, takže je možné mít takto „rozečtených” více titulů současně. Informace jsou ukládány na serveru, takže není problém na čtení navázat na jiném místě (doma, ve škole, v práci, ...) nebo z jiného zařízení (stolní počítač/tablet/mobilní telefon, ...).

Seznam všech rozečtených titulů naleznete v hierarchické nabídce aplikace (viz Hlavní nabídka) pod položkou „Moje záložky” nebo na stejnojmenné kartě na stránce svého uživatelského profilu (viz Profil uživatele). Zde je také možné uloženou pozici vybraného titulu smazat (odkazem "Smazat" v posledním sloupci tabulky).

Pozor: K uložení pozice dochází během přehrávání každých 30 vteřin a potom při pozastavení přehrávání. Pokud tedy uživatel stránku opustí bez zastavení přehrávače, nebude uložená pozice přesně v místě ukončení poslechu, ale chvíli předtím, nejvíce však třicet vteřin. Chce-li mít uživatel jistotu, že bude uložená pozice přesně tam, kde přestal poslouchat, musí před opuštěním stránky přehrávač zastavit.

Stahování souborů

Pod vestavěným přehrávačem se nachází odkaz pro stažení titulu. Celý titul bude zabalen do archivu ve formátu ZIP. Ten obsahuje všechny MP3 soubory, takže po jeho stažení stačí, když soubor rozbalíte běžným programem pro archivaci.

Protože velikost stahovaného archivu často dosahuje několika set MB, je pro stahování nutno počítat s relativně dlouhou dobou v závislosti na kvalitě vašeho internetového připojení.

Z bezpečnostních důvodů je používán zabezpečený komunikační protokol, tzv. HTTPS, takže použijete-li pro stahování nějaký externí program, musí tento program tomuto protokolu rozumět, jinak vám soubor neumožní stáhnout.

Řešení problémů

Byl hlášen případ, kdy uživatel prohlížeče MSIE na systému Windows s odečítačem JAWS zaznamenal podivné chování projevující se např. přeskakováním kurzoru apod. V tomto případě pomohlo promazání paměti prohlížeče a souborů cookies.