Full name: A B C Č D E F G H I J K L Ľ M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W Y Z Ž
Full name on "S": Sa Sc Se Sh Si Sk Sl Sm So Sp St Su Sv Sy Sz
Full name on "So": Sob Sod Sok Som Sou Sov
24 / 31
Full name: A B C Č D E F G H I J K L Ľ M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W Y Z Ž
Full name on "S": Sa Sc Se Sh Si Sk Sl Sm So Sp St Su Sv Sy Sz
Full name on "So": Sob Sod Sok Som Sou Sov
24 / 31